Thành viên:

kaekum

Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/06/2009 empapado [es] phát âm empapado 0 bình chọn
07/06/2009 desengaño [es] phát âm desengaño 0 bình chọn
07/06/2009 insospechado [es] phát âm insospechado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 surcoreano [es] phát âm surcoreano 0 bình chọn
07/06/2009 desgarrar [es] phát âm desgarrar 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 bambalina [es] phát âm bambalina 0 bình chọn
07/06/2009 leyenda [es] phát âm leyenda 0 bình chọn
07/06/2009 consagrarse [es] phát âm consagrarse 0 bình chọn
07/06/2009 rebeldía [es] phát âm rebeldía 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 aniquilar [es] phát âm aniquilar 0 bình chọn
07/06/2009 antidepresivo [es] phát âm antidepresivo 0 bình chọn
07/06/2009 antiséptico [es] phát âm antiséptico 0 bình chọn
07/06/2009 gimnasio [es] phát âm gimnasio 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 fototipo [es] phát âm fototipo 0 bình chọn
07/06/2009 somnífero [es] phát âm somnífero 0 bình chọn
07/06/2009 continuamente [es] phát âm continuamente 0 bình chọn
07/06/2009 desaconsejar [es] phát âm desaconsejar 0 bình chọn
07/06/2009 propenso [es] phát âm propenso 0 bình chọn
07/06/2009 inmaduro [es] phát âm inmaduro 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 estricto [es] phát âm estricto 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 inmunológico [es] phát âm inmunológico 0 bình chọn
07/06/2009 acumulativo [es] phát âm acumulativo 0 bình chọn
07/06/2009 intensidad [es] phát âm intensidad 0 bình chọn
07/06/2009 oncología [es] phát âm oncología 0 bình chọn
07/06/2009 desarrollador [es] phát âm desarrollador 0 bình chọn
07/06/2009 conllevar [es] phát âm conllevar 1 bình chọn
07/06/2009 melanoma [es] phát âm melanoma 0 bình chọn
07/06/2009 erróneo [es] phát âm erróneo 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 asignatura [es] phát âm asignatura 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/06/2009 desmontar [es] phát âm desmontar 0 bình chọn