Thành viên:

kaekum

Đăng ký phát âm của kaekum

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/06/2009 deglutir [es] phát âm deglutir 0 bình chọn
05/06/2009 embelesador [es] phát âm embelesador 0 bình chọn
05/06/2009 patatús [es] phát âm patatús 0 bình chọn
05/06/2009 raquis [es] phát âm raquis 0 bình chọn
05/06/2009 reembolsar [es] phát âm reembolsar 0 bình chọn
05/06/2009 ingerir [es] phát âm ingerir 0 bình chọn
05/06/2009 cáscara [es] phát âm cáscara 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/06/2009 pelillo [es] phát âm pelillo 0 bình chọn
05/06/2009 convivencia [es] phát âm convivencia 0 bình chọn
05/06/2009 pacífica [es] phát âm pacífica 0 bình chọn
05/06/2009 medievalista [es] phát âm medievalista 0 bình chọn
05/06/2009 admitir [es] phát âm admitir 0 bình chọn
05/06/2009 subrayando [es] phát âm subrayando 0 bình chọn
05/06/2009 aviones [es] phát âm aviones 0 bình chọn
05/06/2009 detectado [es] phát âm detectado 0 bình chọn
05/06/2009 pedazos [es] phát âm pedazos 0 bình chọn
05/06/2009 flotando [es] phát âm flotando 0 bình chọn
05/06/2009 ha [es] phát âm ha 0 bình chọn
05/06/2009 podido [es] phát âm podido 0 bình chọn
05/06/2009 recogido [es] phát âm recogido 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/06/2009 armada [es] phát âm armada 0 bình chọn
05/06/2009 corrientes [es] phát âm corrientes 0 bình chọn
05/06/2009 marinas [es] phát âm marinas 0 bình chọn
05/06/2009 zapatería [es] phát âm zapatería 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/06/2009 indemnización [es] phát âm indemnización 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/06/2009 bronce [es] phát âm bronce 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/06/2009 desbarajuste [es] phát âm desbarajuste 0 bình chọn
05/06/2009 Araceli [es] phát âm Araceli 0 bình chọn
05/06/2009 negociar [es] phát âm negociar 0 bình chọn
05/06/2009 arrastrando [es] phát âm arrastrando 0 bình chọn