Thành viên:

kardosbalint

Đăng ký phát âm của kardosbalint

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
27/05/2009 hajnalban [hu] phát âm hajnalban Của antonimous