Thành viên:

kardosbalint

Đăng ký phát âm của kardosbalint

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/07/2012 amorózó [hu] phát âm amorózó 0 bình chọn
07/03/2010 Girincs [hu] phát âm Girincs 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/03/2010 mop [hu] phát âm mop 0 bình chọn
01/03/2010 Gyula Rochlitz [hu] phát âm Gyula Rochlitz 0 bình chọn
01/03/2010 legyél a feleségem [hu] phát âm legyél a feleségem 0 bình chọn
01/03/2010 hull [hu] phát âm hull 0 bình chọn
01/03/2010 elrak [hu] phát âm elrak 0 bình chọn
01/03/2010 kardigán [hu] phát âm kardigán 0 bình chọn
01/03/2010 kartonpapír [hu] phát âm kartonpapír 0 bình chọn
01/03/2010 bíboros [hu] phát âm bíboros 0 bình chọn
01/03/2010 László Csigri [hu] phát âm László Csigri 0 bình chọn
01/03/2010 Oszkó [hu] phát âm Oszkó 0 bình chọn
01/03/2010 Dereszla [hu] phát âm Dereszla 0 bình chọn
01/03/2010 trikó [hu] phát âm trikó 0 bình chọn
01/03/2010 hanyag [hu] phát âm hanyag 0 bình chọn
01/03/2010 hivatás [hu] phát âm hivatás 0 bình chọn
01/03/2010 gondatlan [hu] phát âm gondatlan 0 bình chọn
01/03/2010 gondtalan [hu] phát âm gondtalan 0 bình chọn
01/03/2010 ing [hu] phát âm ing -1 bình chọn
01/03/2010 cipő [hu] phát âm cipő 0 bình chọn
01/03/2010 János Feketeházy [hu] phát âm János Feketeházy 0 bình chọn
01/03/2010 kesztyű [hu] phát âm kesztyű 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/03/2010 egyujjas kesztyű [hu] phát âm egyujjas kesztyű 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/03/2010 szerelőruha [hu] phát âm szerelőruha 0 bình chọn
01/03/2010 pulóver [hu] phát âm pulóver 0 bình chọn
01/03/2010 sál [hu] phát âm sál 0 bình chọn
01/03/2010 keleti [hu] phát âm keleti -1 bình chọn
01/03/2010 Magyar Államvasutak [hu] phát âm Magyar Államvasutak 0 bình chọn
01/03/2010 feleség [hu] phát âm feleség 0 bình chọn
01/03/2010 Nyugati [hu] phát âm Nyugati -1 bình chọn