Thành viên:

kardosbalint

Đăng ký phát âm của kardosbalint

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/05/2009 hány [hu] phát âm hány 0 bình chọn
08/05/2009 Ajtony [hu] phát âm Ajtony 0 bình chọn
08/05/2009 Aramisz [hu] phát âm Aramisz 0 bình chọn
08/05/2009 Antigon [hu] phát âm Antigon 0 bình chọn
08/05/2009 úszójárműkürt-vészöblítő [hu] phát âm úszójárműkürt-vészöblítő 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/05/2009 fiaiéi [hu] phát âm fiaiéi 0 bình chọn
08/05/2009 knédli [hu] phát âm knédli 0 bình chọn
08/05/2009 kinn [hu] phát âm kinn 0 bình chọn
08/05/2009 dobos [hu] phát âm dobos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/05/2009 paprikás csirke [hu] phát âm paprikás csirke 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/05/2009 David Merlini [hu] phát âm David Merlini 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/05/2009 Alsóújlak [hu] phát âm Alsóújlak 0 bình chọn
08/05/2009 ámen [hu] phát âm ámen 0 bình chọn
08/05/2009 Ferihegy [hu] phát âm Ferihegy 0 bình chọn
08/05/2009 Zoltán Kocsis [hu] phát âm Zoltán Kocsis 0 bình chọn
08/05/2009 Pertis Zsuzsa [hu] phát âm Pertis Zsuzsa 0 bình chọn
31/07/2008 Jászárokszállás [hu] phát âm Jászárokszállás 0 bình chọn
31/07/2008 Nagyhalász [hu] phát âm Nagyhalász 0 bình chọn
31/07/2008 Kozármisleny [hu] phát âm Kozármisleny 0 bình chọn
31/07/2008 Orosháza [hu] phát âm Orosháza 0 bình chọn
31/07/2008 Nagykőrös [hu] phát âm Nagykőrös 0 bình chọn
31/07/2008 Oroszlány [hu] phát âm Oroszlány 0 bình chọn
31/07/2008 Kadarkút [hu] phát âm Kadarkút 0 bình chọn
31/07/2008 Fonyód [hu] phát âm Fonyód 0 bình chọn
31/07/2008 Jászfényszaru [hu] phát âm Jászfényszaru 0 bình chọn
31/07/2008 Sándor Márai [hu] phát âm Sándor Márai 0 bình chọn
29/06/2008 szaka [hu] phát âm szaka 0 bình chọn
29/06/2008 Sándor Puhl [hu] phát âm Sándor Puhl 0 bình chọn
29/06/2008 Baumgartner Zsolt [hu] phát âm Baumgartner Zsolt 0 bình chọn
29/06/2008 fúrópajzs [hu] phát âm fúrópajzs 0 bình chọn