Thành viên:

katts21

Đăng ký phát âm của katts21

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/02/2009 oivaline [et] phát âm oivaline 0 bình chọn
15/02/2009 kui [et] phát âm kui 0 bình chọn
15/02/2009 ilus [et] phát âm ilus 0 bình chọn
14/02/2009 Liisa [et] phát âm Liisa 0 bình chọn
14/02/2009 karel [et] phát âm karel 0 bình chọn
14/02/2009 Aliide [et] phát âm Aliide 0 bình chọn
14/02/2009 Taali [et] phát âm Taali 0 bình chọn
14/02/2009 Liisabet [et] phát âm Liisabet 0 bình chọn
14/02/2009 Eva [et] phát âm Eva 0 bình chọn
14/02/2009 Stiina [et] phát âm Stiina 0 bình chọn
14/02/2009 Herman [et] phát âm Herman 0 bình chọn
14/02/2009 Arno [et] phát âm Arno 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2009 postkaart [et] phát âm postkaart 0 bình chọn
14/02/2009 Oskar [et] phát âm Oskar 0 bình chọn
14/02/2009 Hille [et] phát âm Hille 0 bình chọn
14/02/2009 Liisu [et] phát âm Liisu 0 bình chọn
14/02/2009 Toomas [et] phát âm Toomas 0 bình chọn
14/02/2009 Eduard [et] phát âm Eduard 0 bình chọn
14/02/2009 mari [et] phát âm mari 0 bình chọn
14/02/2009 Anton [et] phát âm Anton 0 bình chọn
14/02/2009 Marii [et] phát âm Marii 0 bình chọn
14/02/2009 Jaanus [et] phát âm Jaanus 0 bình chọn
14/02/2009 Helda [et] phát âm Helda 0 bình chọn
14/02/2009 Evald [et] phát âm Evald 0 bình chọn
14/02/2009 uno [et] phát âm uno 0 bình chọn
14/02/2009 Ma olen eestlane [et] phát âm Ma olen eestlane 0 bình chọn
14/02/2009 aitäh [et] phát âm aitäh 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2009 malle [et] phát âm malle 0 bình chọn
14/02/2009 Arnold [et] phát âm Arnold 0 bình chọn
14/02/2009 Aino [et] phát âm Aino 0 bình chọn