Thành viên:

kayumochi

Đăng ký phát âm của kayumochi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
13/05/2009 traverse [en] phát âm traverse 0 bình chọn
13/05/2009 spherical [en] phát âm spherical 0 bình chọn
13/05/2009 Sisyphean [en] phát âm Sisyphean 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/05/2009 sinecure [en] phát âm sinecure -2 bình chọn
09/05/2009 miasma [en] phát âm miasma -1 bình chọn
09/05/2009 mercantile [en] phát âm mercantile 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/05/2009 modernity [en] phát âm modernity -1 bình chọn
09/05/2009 mineralogy [en] phát âm mineralogy 0 bình chọn
09/05/2009 gala [en] phát âm gala 1 bình chọn
09/05/2009 loath [en] phát âm loath 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/05/2009 Babel [en] phát âm Babel 0 bình chọn
09/05/2009 deluge [en] phát âm deluge 0 bình chọn
09/05/2009 flaccid [en] phát âm flaccid 3 bình chọn