Thành viên:

kayumochi

Đăng ký phát âm của kayumochi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
13/05/2009 traverse [en] phát âm traverse Của jilllandon
13/05/2009 stigmata [en] phát âm stigmata Của jrundin
13/05/2009 Sisyphean [en] phát âm Sisyphean 0 bình chọn
09/05/2009 mercantile [en] phát âm mercantile 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/05/2009 mineralogy [en] phát âm mineralogy 0 bình chọn
09/05/2009 gala [en] phát âm gala Của TopQuark