Thành viên:

kenthn

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của kenthn

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/08/2013 svettning [sv] phát âm svettning 0 bình chọn
30/08/2013 svettningen [sv] phát âm svettningen 0 bình chọn
30/08/2013 injektionen [sv] phát âm injektionen 0 bình chọn
30/08/2013 injektioner [sv] phát âm injektioner 0 bình chọn
30/08/2013 injektionerna [sv] phát âm injektionerna 0 bình chọn
30/08/2013 makterna [sv] phát âm makterna 0 bình chọn
30/08/2013 födelsedagsfest [sv] phát âm födelsedagsfest 1 bình chọn
30/08/2013 karm [sv] phát âm karm 0 bình chọn
29/05/2013 nipras [sv] phát âm nipras 0 bình chọn
29/05/2013 serigrafi [sv] phát âm serigrafi 0 bình chọn
29/05/2013 knort [sv] phát âm knort 0 bình chọn
29/05/2013 blecktorn [sv] phát âm blecktorn 0 bình chọn
27/05/2013 lasciv [sv] phát âm lasciv 0 bình chọn
27/05/2013 Carmichaeltal [sv] phát âm Carmichaeltal 1 bình chọn
17/11/2012 oftalmologi [sv] phát âm oftalmologi 0 bình chọn
17/11/2012 attestera [sv] phát âm attestera 0 bình chọn
17/11/2012 sexistisk [sv] phát âm sexistisk 0 bình chọn
17/11/2012 gycklare [sv] phát âm gycklare 0 bình chọn
17/11/2012 exposé [sv] phát âm exposé 0 bình chọn
17/11/2012 niloter [sv] phát âm niloter 0 bình chọn
17/11/2012 bofast [sv] phát âm bofast 0 bình chọn
17/11/2012 dyning [sv] phát âm dyning 0 bình chọn
17/11/2012 karibisk [sv] phát âm karibisk 0 bình chọn
17/11/2012 dorisk [sv] phát âm dorisk 0 bình chọn
17/11/2012 jonisk [sv] phát âm jonisk 0 bình chọn
17/11/2012 loppmarknaden [sv] phát âm loppmarknaden 0 bình chọn
21/10/2012 kvadratkilometer [sv] phát âm kvadratkilometer 0 bình chọn
21/10/2012 legymer [sv] phát âm legymer 0 bình chọn
21/10/2012 Thomas Quick [sv] phát âm Thomas Quick 0 bình chọn
21/10/2012 göl [sv] phát âm göl 0 bình chọn