Thành viên:

khorozm

Đăng ký phát âm của khorozm

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/12/2012 Markus Persson [en] phát âm Markus Persson 0 bình chọn