Thành viên:

kiwifantast

Đăng ký phát âm của kiwifantast

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/06/2013 idrotten [sv] phát âm idrotten 0 bình chọn
16/06/2013 hemlösheten [sv] phát âm hemlösheten 0 bình chọn
16/06/2013 avgiftning [sv] phát âm avgiftning 0 bình chọn
16/06/2013 sex [sv] phát âm sex 0 bình chọn
16/06/2013 dilettant [sv] phát âm dilettant 0 bình chọn
16/06/2013 Tore [sv] phát âm Tore 0 bình chọn
16/06/2013 emeritus [sv] phát âm emeritus 0 bình chọn
16/06/2013 artig [sv] phát âm artig 1 bình chọn
16/06/2013 vektor [sv] phát âm vektor 0 bình chọn
16/06/2013 Andrejs Dunkels [sv] phát âm Andrejs Dunkels 0 bình chọn
16/06/2013 självhjälp [sv] phát âm självhjälp 0 bình chọn
16/06/2013 lönsamt [sv] phát âm lönsamt 0 bình chọn
16/06/2013 smuggling [sv] phát âm smuggling 0 bình chọn
16/06/2013 folkhälsan [sv] phát âm folkhälsan 0 bình chọn
16/06/2013 föreningsnivå [sv] phát âm föreningsnivå 0 bình chọn
16/06/2013 understrykas [sv] phát âm understrykas 0 bình chọn
16/06/2013 idrottens [sv] phát âm idrottens 0 bình chọn
16/06/2013 fritidsverksamhet [sv] phát âm fritidsverksamhet 0 bình chọn
16/06/2013 sporter [sv] phát âm sporter 0 bình chọn
16/06/2013 idrottsevenemang [sv] phát âm idrottsevenemang 0 bình chọn
16/06/2013 besöksnäringen [sv] phát âm besöksnäringen 0 bình chọn
16/06/2013 skilsmässor [sv] phát âm skilsmässor 0 bình chọn
16/06/2013 familjepolitiken [sv] phát âm familjepolitiken 0 bình chọn
16/06/2013 familjepolitiska [sv] phát âm familjepolitiska 0 bình chọn
16/06/2013 föräldraansvaret [sv] phát âm föräldraansvaret 0 bình chọn
16/06/2013 barnfamiljers [sv] phát âm barnfamiljers 0 bình chọn
16/06/2013 grundförutsättningen [sv] phát âm grundförutsättningen 0 bình chọn
16/06/2013 standardlösning [sv] phát âm standardlösning 0 bình chọn
16/06/2013 jämställdhetsbonus [sv] phát âm jämställdhetsbonus 0 bình chọn
16/06/2013 mammor [sv] phát âm mammor 1 bình chọn