Thành viên:

komma

Đăng ký phát âm của komma

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/01/2010 магазинов [ru] phát âm магазинов 0 bình chọn
10/01/2010 ископаемым [ru] phát âm ископаемым 0 bình chọn
10/01/2010 покупатели [ru] phát âm покупатели 0 bình chọn
10/01/2010 йорке [ru] phát âm йорке 0 bình chọn
10/01/2010 выяснил [ru] phát âm выяснил 0 bình chọn
10/01/2010 истощённый [ru] phát âm истощённый 0 bình chọn
10/01/2010 разузнать [ru] phát âm разузнать 0 bình chọn
10/01/2010 честную [ru] phát âm честную 0 bình chọn
10/01/2010 беспокоишься [ru] phát âm беспокоишься 0 bình chọn
10/01/2010 провинциализм [ru] phát âm провинциализм 0 bình chọn
10/01/2010 неполноценными [ru] phát âm неполноценными 0 bình chọn
10/01/2010 нагими [ru] phát âm нагими 0 bình chọn
10/01/2010 жаркого [сущ.] [ru] phát âm жаркого [сущ.] 0 bình chọn
10/01/2010 жаркое (сущ.) [ru] phát âm жаркое (сущ.) 0 bình chọn
10/01/2010 чувствуют [ru] phát âm чувствуют 0 bình chọn
10/01/2010 поражения [ru] phát âm поражения 0 bình chọn
10/01/2010 полного [ru] phát âm полного 0 bình chọn
10/01/2010 защитная [ru] phát âm защитная 0 bình chọn
10/01/2010 посредственности [ru] phát âm посредственности 0 bình chọn
10/01/2010 трясине [ru] phát âm трясине 0 bình chọn
10/01/2010 погряз [ru] phát âm погряз 0 bình chọn
10/01/2010 дружелюбны [ru] phát âm дружелюбны 0 bình chọn
10/01/2010 подозревают [ru] phát âm подозревают 0 bình chọn
10/01/2010 щеголеватый [ru] phát âm щеголеватый 0 bình chọn
10/01/2010 волновать [ru] phát âm волновать 0 bình chọn
10/01/2010 волнует [ru] phát âm волнует 0 bình chọn
10/01/2010 набрасываются [ru] phát âm набрасываются 0 bình chọn
10/01/2010 ненадолго [ru] phát âm ненадолго 0 bình chọn
10/01/2010 сможешь [ru] phát âm сможешь 0 bình chọn
10/01/2010 пренебрегал [ru] phát âm пренебрегал 0 bình chọn