Thành viên:

komma

Đăng ký phát âm của komma

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/01/2010 хватаю [ru] phát âm хватаю 0 bình chọn
10/01/2010 истощённого [ru] phát âm истощённого 0 bình chọn
10/01/2010 процедуру [ru] phát âm процедуру 0 bình chọn
10/01/2010 грязью [ru] phát âm грязью 0 bình chọn
10/01/2010 глиной [ru] phát âm глиной 0 bình chọn
10/01/2010 вымазанного [ru] phát âm вымазанного 0 bình chọn
10/01/2010 рассмеялась [ru] phát âm рассмеялась 0 bình chọn
10/01/2010 вытаскиваю [ru] phát âm вытаскиваю 0 bình chọn
10/01/2010 отправляюсь [ru] phát âm отправляюсь 0 bình chọn
10/01/2010 выкапывает [ru] phát âm выкапывает 0 bình chọn
10/01/2010 устанавливать [ru] phát âm устанавливать 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2010 претензии [ru] phát âm претензии 0 bình chọn
10/01/2010 соберём [ru] phát âm соберём 0 bình chọn
10/01/2010 предложит [ru] phát âm предложит 0 bình chọn
10/01/2010 соберёт [ru] phát âm соберёт 0 bình chọn
10/01/2010 поест [ru] phát âm поест 0 bình chọn
10/01/2010 холодильнике [ru] phát âm холодильнике 0 bình chọn
10/01/2010 позаботится [ru] phát âm позаботится 0 bình chọn
10/01/2010 задержит [ru] phát âm задержит 0 bình chọn
10/01/2010 закончим [ru] phát âm закончим 0 bình chọn
10/01/2010 поступать [ru] phát âm поступать 0 bình chọn
10/01/2010 отказалась [ru] phát âm отказалась 0 bình chọn
10/01/2010 налакаетесь [ru] phát âm налакаетесь 0 bình chọn
10/01/2010 ожидают [ru] phát âm ожидают 0 bình chọn
10/01/2010 ограничиваю [ru] phát âm ограничиваю 0 bình chọn
10/01/2010 второму [ru] phát âm второму 0 bình chọn
10/01/2010 коктейли [ru] phát âm коктейли 0 bình chọn
10/01/2010 закончили [ru] phát âm закончили 0 bình chọn
10/01/2010 вытаскивает [ru] phát âm вытаскивает 0 bình chọn
10/01/2010 бизнесе [ru] phát âm бизнесе 0 bình chọn