Thành viên:

komma

Đăng ký phát âm của komma

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/01/2010 безжалостной [ru] phát âm безжалостной 0 bình chọn
10/01/2010 кажешься [ru] phát âm кажешься 0 bình chọn
10/01/2010 безжалостное [ru] phát âm безжалостное 0 bình chọn
10/01/2010 потеряешь [ru] phát âm потеряешь 0 bình chọn
10/01/2010 поставит [ru] phát âm поставит 0 bình chọn
10/01/2010 дам [ru] phát âm дам 0 bình chọn
10/01/2010 замыслы [ru] phát âm замыслы 0 bình chọn
10/01/2010 разрушило [ru] phát âm разрушило 0 bình chọn
10/01/2010 порою [ru] phát âm порою 0 bình chọn
10/01/2010 котле [ru] phát âm котле 0 bình chọn
10/01/2010 мяса [ru] phát âm мяса 0 bình chọn
10/01/2010 индейцы [ru] phát âm индейцы 0 bình chọn
10/01/2010 истинная [ru] phát âm истинная 0 bình chọn
10/01/2010 охочусь [ru] phát âm охочусь 0 bình chọn
10/01/2010 куропаток [ru] phát âm куропаток 0 bình chọn
10/01/2010 бью [ru] phát âm бью 0 bình chọn
10/01/2010 использовал [ru] phát âm использовал 0 bình chọn
10/01/2010 забросил [ru] phát âm забросил 0 bình chọn
10/01/2010 капканы [ru] phát âm капканы 0 bình chọn
10/01/2010 ловцом [ru] phát âm ловцом 0 bình chọn
10/01/2010 охотником [ru] phát âm охотником 0 bình chọn
10/01/2010 бродягой [ru] phát âm бродягой 0 bình chọn
10/01/2010 приятеле [ru] phát âm приятеле 0 bình chọn
10/01/2010 создание [ru] phát âm создание 0 bình chọn
10/01/2010 остановиться [ru] phát âm остановиться 0 bình chọn
10/01/2010 повидаться [ru] phát âm повидаться 0 bình chọn
10/01/2010 обманывал [ru] phát âm обманывал 0 bình chọn
10/01/2010 кутёж [ru] phát âm кутёж 0 bình chọn
10/01/2010 выпиваю [ru] phát âm выпиваю 0 bình chọn
10/01/2010 оценивать [ru] phát âm оценивать 1 bình chọn Phát âm tốt nhất