Thành viên:

komma

Đăng ký phát âm của komma

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/01/2010 скажут [ru] phát âm скажут 0 bình chọn
10/01/2010 желать [ru] phát âm желать 0 bình chọn
10/01/2010 тянулся [ru] phát âm тянулся 0 bình chọn
10/01/2010 поленница [ru] phát âm поленница 0 bình chọn
10/01/2010 сложена [ru] phát âm сложена 0 bình chọn
10/01/2010 ножки [ru] phát âm ножки 0 bình chọn
10/01/2010 укороченные [ru] phát âm укороченные 0 bình chọn
10/01/2010 хижиной [ru] phát âm хижиной 0 bình chọn
10/01/2010 скалами [ru] phát âm скалами 0 bình chọn
10/01/2010 каменными [ru] phát âm каменными 0 bình chọn
10/01/2010 разрезана [ru] phát âm разрезана 0 bình chọn
10/01/2010 теснились [ru] phát âm теснились 0 bình chọn
10/01/2010 ложе [ru] phát âm ложе 0 bình chọn
10/01/2010 бормотал [ru] phát âm бормотал 0 bình chọn
10/01/2010 потоком [ru] phát âm потоком 0 bình chọn
10/01/2010 пряталась [ru] phát âm пряталась 0 bình chọn
10/01/2010 опасен [ru] phát âm опасен 0 bình chọn
10/01/2010 наблюдаю [ru] phát âm наблюдаю 0 bình chọn
10/01/2010 борются [ru] phát âm борются 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2010 логова [ru] phát âm логова 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/01/2010 подросли [ru] phát âm подросли 0 bình chọn
10/01/2010 детишки [ru] phát âm детишки 0 bình chọn
10/01/2010 лисят [ru] phát âm лисят 0 bình chọn
10/01/2010 шестерых [ru] phát âm шестерых 0 bình chọn
10/01/2010 выращивает [ru] phát âm выращивает 0 bình chọn
10/01/2010 покрыты [ru] phát âm покрыты 0 bình chọn
10/01/2010 жалостью [ru] phát âm жалостью 0 bình chọn
10/01/2010 поодаль [ru] phát âm поодаль 0 bình chọn
10/01/2010 рву [ru] phát âm рву 0 bình chọn
10/01/2010 выгоните [ru] phát âm выгоните 0 bình chọn