Thành viên:

kongurlo

Đăng ký phát âm của kongurlo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
22/11/2011
phát âm hýra
hýra [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm launaskrá
launaskrá [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm rífur
rífur [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm leysir
leysir [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm flækjurnar
flækjurnar [is] 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/11/2011
phát âm rótum
rótum [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm blik
blik [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm Stórmerki
Stórmerki [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm brjótum
brjótum [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm sundur
sundur [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm broddur
broddur [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm Haraldur harðráði
Haraldur harðráði [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm ráðunautur
ráðunautur [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm sólarolía
sólarolía [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm bendill
bendill [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm hegðun
hegðun [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm geðbilun
geðbilun [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm sinnisveiki
sinnisveiki [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm lávarður
lávarður [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm vörður
vörður [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm nákvæmur
nákvæmur [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm larfar
larfar [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm leifar
leifar [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm heiðingi
heiðingi [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm leikandi
leikandi [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm leirmunir
leirmunir [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm mikilvægur
mikilvægur [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm koffort
koffort [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm líkkista
líkkista [is] 0 bình chọn
22/11/2011
phát âm klefi
klefi [is] 0 bình chọn