Thành viên:

kostiantyn92

Đăng ký phát âm của kostiantyn92

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/02/2020 коротковимірний [uk] phát âm коротковимірний 0 bình chọn
23/12/2019 якнайфайніше [uk] phát âm якнайфайніше 0 bình chọn
23/12/2019 здала [uk] phát âm здала 0 bình chọn
23/12/2019 з Іспанії [uk] phát âm з Іспанії 0 bình chọn
16/11/2019 Лазурово-синій колір [uk] phát âm Лазурово-синій колір 0 bình chọn
16/11/2019 Лайм колір [uk] phát âm Лайм колір 0 bình chọn
16/11/2019 Латунний колір [uk] phát âm Латунний колір 0 bình chọn
16/11/2019 Лляний колір [uk] phát âm Лляний колір 0 bình chọn
16/11/2019 Лососевий колір [uk] phát âm Лососевий колір 0 bình chọn
16/11/2019 Махагоновий колір [uk] phát âm Махагоновий колір 0 bình chọn
16/11/2019 Морквяний колір [uk] phát âm Морквяний колір 0 bình chọn
16/11/2019 Палена сієна колір [uk] phát âm Палена сієна колір 0 bình chọn
16/11/2019 Салатовий, Шартрез колір [uk] phát âm Салатовий, Шартрез колір 0 bình chọn
16/11/2019 Шартрез колір [uk] phát âm Шартрез колір 0 bình chọn
16/11/2019 Синій (пігмент) колір [uk] phát âm Синій (пігмент) колір 0 bình chọn
16/11/2019 Нікопольщина [uk] phát âm Нікопольщина 0 bình chọn
16/11/2019 нікопольчанка [uk] phát âm нікопольчанка 0 bình chọn
16/11/2019 нікопольчанин [uk] phát âm нікопольчанин 0 bình chọn
16/11/2019 нікополець [uk] phát âm нікополець 0 bình chọn
16/11/2019 нікопольський [uk] phát âm нікопольський 0 bình chọn
16/11/2019 я [uk] phát âm я 0 bình chọn
16/11/2019 Я тебе кохаю [uk] phát âm Я тебе кохаю 0 bình chọn
16/11/2019 молоко [uk] phát âm молоко 0 bình chọn
16/11/2019 Україна [uk] phát âm Україна 0 bình chọn
16/11/2019 мама [uk] phát âm мама 0 bình chọn
16/11/2019 Яловенко [uk] phát âm Яловенко 0 bình chọn
16/11/2019 Яловега [uk] phát âm Яловега 0 bình chọn
16/11/2019 яловійте [uk] phát âm яловійте 0 bình chọn
16/11/2019 яловій [uk] phát âm яловій 0 bình chọn
16/11/2019 яловіє [uk] phát âm яловіє 0 bình chọn