Thành viên:

kristin1

Đăng ký phát âm của kristin1

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
05/04/2013 Yukon Territory [en] phát âm Yukon Territory 0 bình chọn
05/04/2013 underground [en] phát âm underground -1 bình chọn
05/04/2013 snowbound [en] phát âm snowbound 0 bình chọn