Thành viên:

la_ruggine

Đăng ký phát âm của la_ruggine

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/01/2014 ingegnerizzare [it] phát âm ingegnerizzare 1 bình chọn
21/01/2014 ingenito [it] phát âm ingenito 1 bình chọn
21/01/2014 inintermediari [it] phát âm inintermediari 0 bình chọn
21/01/2014 Pomeriggi Musicali [it] phát âm Pomeriggi Musicali 0 bình chọn
16/01/2014 interfisso [it] phát âm interfisso 0 bình chọn
16/01/2014 interfertilità [it] phát âm interfertilità 0 bình chọn
16/01/2014 intimorimento [it] phát âm intimorimento 0 bình chọn
16/01/2014 intraprendimento [it] phát âm intraprendimento 1 bình chọn
16/01/2014 intrasentire [it] phát âm intrasentire 0 bình chọn
16/01/2014 invaditore [it] phát âm invaditore 0 bình chọn
16/01/2014 ortognatica [it] phát âm ortognatica 0 bình chọn
16/01/2014 invallarsi [it] phát âm invallarsi 0 bình chọn
16/01/2014 ioglosso [it] phát âm ioglosso 0 bình chọn
16/01/2014 zoonosi [it] phát âm zoonosi 1 bình chọn
16/01/2014 involgimento [it] phát âm involgimento 0 bình chọn
16/01/2014 ipoalgesia [it] phát âm ipoalgesia 0 bình chọn
16/01/2014 iodurare [it] phát âm iodurare 0 bình chọn
16/01/2014 iodico [it] phát âm iodico 0 bình chọn
16/01/2014 intrasferibilità [it] phát âm intrasferibilità 0 bình chọn
16/01/2014 intramurario [it] phát âm intramurario 0 bình chọn
16/01/2014 invitatorio [it] phát âm invitatorio 0 bình chọn
16/01/2014 eugnazia [it] phát âm eugnazia 0 bình chọn
16/01/2014 intabescenza [it] phát âm intabescenza 0 bình chọn
16/01/2014 intravenoso [it] phát âm intravenoso 0 bình chọn
16/01/2014 intrecciabile [it] phát âm intrecciabile 0 bình chọn
16/01/2014 intrecciatura [it] phát âm intrecciatura 0 bình chọn
16/01/2014 intrecciamento [it] phát âm intrecciamento 0 bình chọn
16/01/2014 maggengo [it] phát âm maggengo 0 bình chọn
16/01/2014 interfecondità [it] phát âm interfecondità 0 bình chọn
16/01/2014 introgressione [it] phát âm introgressione 0 bình chọn