Thành viên:

la_ruggine

Đăng ký phát âm của la_ruggine

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
16/01/2014 infruttuosità [it] phát âm infruttuosità 0 bình chọn
16/01/2014 invasamento [it] phát âm invasamento 0 bình chọn
16/01/2014 inulasi [it] phát âm inulasi 0 bình chọn
16/01/2014 intrinsecare [it] phát âm intrinsecare 0 bình chọn
16/01/2014 introflettersi [it] phát âm introflettersi 0 bình chọn
16/01/2014 inverdimento [it] phát âm inverdimento 0 bình chọn
16/01/2014 intruglione [it] phát âm intruglione 0 bình chọn
16/01/2014 in vista di [it] phát âm in vista di 0 bình chọn
16/01/2014 invulnerato [it] phát âm invulnerato 0 bình chọn
16/01/2014 iodifero [it] phát âm iodifero 0 bình chọn
16/01/2014 ipocicloide [it] phát âm ipocicloide 0 bình chọn
16/01/2014 ipocloridria [it] phát âm ipocloridria 0 bình chọn
16/01/2014 Pasta e fagioli [it] phát âm Pasta e fagioli 0 bình chọn
15/01/2014 ininfluenza [it] phát âm ininfluenza 0 bình chọn
15/01/2014 ipnopatia [it] phát âm ipnopatia 0 bình chọn
15/01/2014 ipercloruria [it] phát âm ipercloruria 0 bình chọn
15/01/2014 ipnogeno [it] phát âm ipnogeno 0 bình chọn
15/01/2014 ipercomplesso [it] phát âm ipercomplesso 0 bình chọn
15/01/2014 ipnositerapia [it] phát âm ipnositerapia 0 bình chọn
15/01/2014 ipocalcemia [it] phát âm ipocalcemia 0 bình chọn
15/01/2014 ipnoterapeuta [it] phát âm ipnoterapeuta 0 bình chọn
15/01/2014 ipoalimentazione [it] phát âm ipoalimentazione 0 bình chọn
15/01/2014 ipoazotemia [it] phát âm ipoazotemia 0 bình chọn
15/01/2014 cloropidi [it] phát âm cloropidi 1 bình chọn
15/01/2014 a basso consumo [it] phát âm a basso consumo 0 bình chọn
15/01/2014 iposmia [it] phát âm iposmia 0 bình chọn
15/01/2014 ipodattilia [it] phát âm ipodattilia 0 bình chọn
15/01/2014 Il Pastor Fido [it] phát âm Il Pastor Fido 0 bình chọn
15/01/2014 ringhioso [it] phát âm ringhioso 0 bình chọn
15/01/2014 ipofillo [it] phát âm ipofillo 0 bình chọn