Thành viên:

lalaland123

Đăng ký phát âm của lalaland123

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/07/2012 Ron [en] phát âm Ron 0 bình chọn
11/07/2012 Rhonda [en] phát âm Rhonda 2 bình chọn
11/07/2012 Maria [en] phát âm Maria 0 bình chọn
11/07/2012 אפרים [he] phát âm אפרים 0 bình chọn
11/07/2012 חָתוּל [he] phát âm חָתוּל 0 bình chọn
11/07/2012 Wisconsin [en] phát âm Wisconsin 0 bình chọn
11/07/2012 tu [pt] phát âm tu 1 bình chọn
11/07/2012 buddy [en] phát âm buddy 0 bình chọn
11/07/2012 vinyl [en] phát âm vinyl 0 bình chọn
11/07/2012 nonchalant [en] phát âm nonchalant 0 bình chọn
11/07/2012 bro [en] phát âm bro 0 bình chọn
11/07/2012 caramel [en] phát âm caramel -1 bình chọn
11/07/2012 pajamas [en] phát âm pajamas 0 bình chọn
11/07/2012 Columbine [en] phát âm Columbine 0 bình chọn
11/07/2012 Marilyn Manson [en] phát âm Marilyn Manson 0 bình chọn
11/07/2012 antivirus [en] phát âm antivirus 0 bình chọn
11/07/2012 בַּלּוּט [he] phát âm בַּלּוּט 0 bình chọn