Thành viên:

lamguage_pronounciation_man

Đăng ký phát âm của lamguage_pronounciation_man

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
05/07/2010 yaşındasınız [tr] phát âm yaşındasınız Của ninjacell
05/07/2010 trilyon [tr] phát âm trilyon Của ninjacell
05/07/2010 milyar [tr] phát âm milyar Của ninjacell
05/07/2010 milyon [tr] phát âm milyon Của ninjacell
26/04/2010 尾根 [ja] phát âm 尾根 Của sorechaude
26/04/2010 [ja] phát âm 拳 Của sorechaude
26/04/2010 フロントキック [ja] phát âm フロントキック Của ynishida
26/04/2010 maegeri [ja] phát âm maegeri Của ynishida
16/02/2010 viola [de] phát âm viola Của Markuz
16/02/2010 kornett [de] phát âm kornett Của airess
10/01/2010 plezure [eo] phát âm plezure Của belgabirdo
10/01/2010 nomita [eo] phát âm nomita Của belgabirdo
06/01/2010 übe [de] phát âm übe Của fominta
12/12/2009 شكرا لك [ar] phát âm شكرا لك Của jasmen
12/12/2009 Dia Duit [ga] phát âm Dia Duit Của Brendan
09/12/2009 Lieblingsfarbe [de] phát âm Lieblingsfarbe Của ziehel
08/12/2009 zweihundertsechsundvierzig [de] phát âm zweihundertsechsundvierzig Của Atze84
08/12/2009 dreitausend [de] phát âm dreitausend Của fominta