Thành viên:

lathor

Đăng ký phát âm của lathor

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/01/2010 Persson [sv] phát âm Persson 1 bình chọn
26/01/2010 Larsson [sv] phát âm Larsson 0 bình chọn
26/01/2010 Hyland [sv] phát âm Hyland 0 bình chọn
26/01/2010 Tessin [sv] phát âm Tessin 0 bình chọn
26/01/2010 Noomi Rapace [sv] phát âm Noomi Rapace 1 bình chọn
26/01/2010 Gamla stan [sv] phát âm Gamla stan 0 bình chọn
26/01/2010 Hötorget [sv] phát âm Hötorget 1 bình chọn
26/01/2010 Marseille [sv] phát âm Marseille 0 bình chọn
26/01/2010 Svensk filmindustri [sv] phát âm Svensk filmindustri 0 bình chọn
26/01/2010 euro [sv] phát âm euro 2 bình chọn
26/01/2010 Bonniers [sv] phát âm Bonniers 0 bình chọn
26/01/2010 Norrköping [sv] phát âm Norrköping 1 bình chọn
26/01/2010 securitas [sv] phát âm securitas 0 bình chọn
26/01/2010 Västgötagatan [sv] phát âm Västgötagatan 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/01/2010 Sandrews [sv] phát âm Sandrews 0 bình chọn
26/01/2010 Östgötagatan [sv] phát âm Östgötagatan 0 bình chọn
26/01/2010 Västmanland [sv] phát âm Västmanland 0 bình chọn
26/01/2010 Halland [sv] phát âm Halland 0 bình chọn
26/01/2010 Bohuslän [sv] phát âm Bohuslän 0 bình chọn
26/01/2010 Astrid Lindgren [sv] phát âm Astrid Lindgren 1 bình chọn
26/01/2010 sig [sv] phát âm sig 0 bình chọn
26/01/2010 konferens [sv] phát âm konferens 0 bình chọn
26/01/2010 ombudsman [sv] phát âm ombudsman 2 bình chọn
26/01/2010 vägg [sv] phát âm vägg 0 bình chọn
26/01/2010 aldrig [sv] phát âm aldrig 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/01/2010 2010 [sv] phát âm 2010 0 bình chọn
24/01/2010 Månegarm [sv] phát âm Månegarm 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/01/2010 visste [sv] phát âm visste 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/01/2010 Wachtmeister [sv] phát âm Wachtmeister 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
24/01/2010 Telia sonera [sv] phát âm Telia sonera 0 bình chọn