Thành viên:

le_berger

Đăng ký phát âm của le_berger

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
12/05/2010 salamalec [fr] phát âm salamalec 0 bình chọn
12/05/2010 rondin [fr] phát âm rondin 0 bình chọn
12/05/2010 technuage [fr] phát âm technuage 0 bình chọn
12/05/2010 sataniques [fr] phát âm sataniques 0 bình chọn
12/05/2010 sciotte [fr] phát âm sciotte 0 bình chọn
12/05/2010 fondant au chocolat [fr] phát âm fondant au chocolat 0 bình chọn
12/05/2010 attirant [fr] phát âm attirant 0 bình chọn