Thành viên:

leannan

Đăng ký phát âm của leannan

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/10/2017 teinne [ga] Đang chờ phát âm Đang chờ phát âm
01/11/2016 marbhna [ga] phát âm marbhna Của BridEilis
22/03/2013 uallfairt [ga] phát âm uallfairt Của BridEilis
22/03/2013 tairbhe [ga] phát âm tairbhe Của BridEilis
22/03/2013 sraoth [ga] phát âm sraoth Của BridEilis
22/03/2013 druidim [ga] phát âm druidim Của BridEilis
22/03/2013 ligean [ga] phát âm ligean Của BridEilis
22/03/2013 laghad [ga] phát âm laghad Của BridEilis
22/03/2013 neamhchoitianta [ga] phát âm neamhchoitianta Của BridEilis
22/03/2013 lómhar [ga] phát âm lómhar Của BridEilis
23/02/2013 gluais [ga] phát âm gluais Của BridEilis
30/12/2010 wieloletni [pl] phát âm wieloletni 0 bình chọn
30/12/2010 przełęcz [pl] phát âm przełęcz 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
30/12/2010 koniec [pl] phát âm koniec Của tomi898
21/06/2008 foghlaim [ga] phát âm foghlaim Của BridEilis
21/06/2008 seomra [ga] phát âm seomra Của BridEilis