Thành viên:

lengabe

Đăng ký phát âm của lengabe

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/07/2012 წიგნი [ka] phát âm წიგნი 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/07/2012 კარი [ka] phát âm კარი 0 bình chọn
07/07/2012 ევროპა [ka] phát âm ევროპა 0 bình chọn
07/07/2012 ორჯონიკიძე [ka] phát âm ორჯონიკიძე 0 bình chọn
07/07/2012 ბოლივუდი [ka] phát âm ბოლივუდი 0 bình chọn
07/07/2012 Akhalgori [ka] phát âm Akhalgori 0 bình chọn
07/07/2012 ვის უნდა 20000? [ka] phát âm ვის უნდა 20000? 1 bình chọn
07/07/2012 რატი წინამძღვრიშვილი [ka] phát âm რატი წინამძღვრიშვილი 0 bình chọn
07/07/2012 Gamsachurdia [ka] phát âm Gamsachurdia 0 bình chọn
07/07/2012 როგორა ხარ? [ka] phát âm როგორა ხარ? 0 bình chọn
07/07/2012 ქრისტე აღდგა [ka] phát âm ქრისტე აღდგა 0 bình chọn
07/07/2012 ქიმია [ka] phát âm ქიმია 0 bình chọn
07/07/2012 სტრუქტურა [ka] phát âm სტრუქტურა 0 bình chọn
07/07/2012 Georgia [ka] phát âm Georgia 0 bình chọn
07/07/2012 თაყვანისცემისათვის [ka] phát âm თაყვანისცემისათვის 0 bình chọn
07/07/2012 me szen miqvarxar [ka] phát âm me szen miqvarxar 0 bình chọn
07/07/2012 khinkali [ka] phát âm khinkali 0 bình chọn
07/07/2012 ქურციკი [ka] phát âm ქურციკი 0 bình chọn
07/07/2012 ბეჰემოთი [ka] phát âm ბეჰემოთი 0 bình chọn
07/07/2012 Chala [ka] phát âm Chala 0 bình chọn
07/07/2012 კავკასიონი [ka] phát âm კავკასიონი 0 bình chọn
07/07/2012 ჩაი [ka] phát âm ჩაი 0 bình chọn
07/07/2012 დებილი [ka] phát âm დებილი 0 bình chọn
07/07/2012 გედევანიშვილი [ka] phát âm გედევანიშვილი 0 bình chọn
07/07/2012 ვიტრინა [ka] phát âm ვიტრინა 0 bình chọn
07/07/2012 თაფლი [ka] phát âm თაფლი 0 bình chọn
07/07/2012 ვჩქარობთ [ka] phát âm ვჩქარობთ 0 bình chọn
07/07/2012 ელენე [ka] phát âm ელენე 0 bình chọn
07/07/2012 shemomedjamo [ka] phát âm shemomedjamo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/07/2012 აღმოჩენა [ka] phát âm აღმოჩენა 0 bình chọn