Thành viên:

lex78700

Đăng ký phát âm của lex78700

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/07/2011 fulguration [fr] phát âm fulguration 0 bình chọn
04/07/2011 Dégénérescence [fr] phát âm Dégénérescence 0 bình chọn
04/07/2011 Mercier [fr] phát âm Mercier 0 bình chọn
04/07/2011 Jean Epstein [fr] phát âm Jean Epstein 0 bình chọn
04/07/2011 forçat [fr] phát âm forçat -1 bình chọn
04/07/2011 Étampes [fr] phát âm Étampes 0 bình chọn
04/07/2011 égrenage [fr] phát âm égrenage 0 bình chọn