Thành viên:

lieu

Đăng ký phát âm của lieu

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/12/2010 苯酚滴耳油 [wuu] phát âm 苯酚滴耳油 0 bình chọn
06/12/2010 苯酚 [wuu] phát âm 苯酚 0 bình chọn
06/12/2010 滴耳油 [wuu] phát âm 滴耳油 0 bình chọn
27/10/2010 真如 [wuu] phát âm 真如 0 bình chọn
27/10/2010 胡锦涛 [wuu] phát âm 胡锦涛 1 bình chọn
27/10/2010 龙华 [wuu] phát âm 龙华 0 bình chọn
27/10/2010 老鸦 [wuu] phát âm 老鸦 0 bình chọn
27/10/2010 乌鸦 [wuu] phát âm 乌鸦 0 bình chọn
27/10/2010 [wuu] phát âm 锁 0 bình chọn
27/10/2010 [wuu] phát âm 坐 0 bình chọn
27/10/2010 [wuu] phát âm 苏 0 bình chọn
27/10/2010 [wuu] phát âm 茶 1 bình chọn
27/10/2010 [wuu] phát âm 沙 0 bình chọn
27/10/2010 枪篱 [wuu] phát âm 枪篱 0 bình chọn
21/09/2010 丫头 [wuu] phát âm 丫头 0 bình chọn
20/06/2010 讨饶 [wuu] phát âm 讨饶 0 bình chọn
03/06/2010 弄堂 [wuu] phát âm 弄堂 0 bình chọn
03/06/2010 牙齿 [wuu] phát âm 牙齿 0 bình chọn
03/06/2010 老鼠 [wuu] phát âm 老鼠 -1 bình chọn
03/06/2010 高昂 [wuu] phát âm 高昂 0 bình chọn
03/06/2010 蝎子 [wuu] phát âm 蝎子 0 bình chọn
03/06/2010 世博会 [wuu] phát âm 世博会 0 bình chọn
03/06/2010 稍微 [wuu] phát âm 稍微 0 bình chọn
03/06/2010 稍为 [wuu] phát âm 稍为 0 bình chọn
03/06/2010 乐惠 [wuu] phát âm 乐惠 0 bình chọn
03/04/2009 沙发 [wuu] phát âm 沙发 1 bình chọn
03/04/2009 死(文读) [wuu] phát âm 死(文读) 0 bình chọn
03/04/2009 徐家汇 [wuu] phát âm 徐家汇 0 bình chọn
03/04/2009 学堂 [wuu] phát âm 学堂 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2009 今朝 [wuu] phát âm 今朝 0 bình chọn