Thành viên:

liltonzad

Đăng ký phát âm của liltonzad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/09/2008 kem chho? [gu] phát âm kem chho? -1 bình chọn
27/09/2008 Kam cho? [gu] phát âm Kam cho? -1 bình chọn
27/09/2008 Ahmedabad [gu] phát âm Ahmedabad 0 bình chọn