Thành viên:

littlexsparkee

Đăng ký phát âm của littlexsparkee

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/07/2013 Český les [cs] phát âm Český les 0 bình chọn
24/07/2013 potrat [cs] phát âm potrat 0 bình chọn
12/07/2013 futrál [cs] phát âm futrál 0 bình chọn
12/07/2013 sissy spacek [en] phát âm sissy spacek 0 bình chọn
12/07/2013 courses [en] phát âm courses 1 bình chọn
12/07/2013 Udacity [en] phát âm Udacity 0 bình chọn
11/07/2013 kouzlo [cs] phát âm kouzlo 0 bình chọn
11/07/2013 Jaromil Jireš [cs] phát âm Jaromil Jireš 0 bình chọn
11/07/2013 Žert [cs] phát âm Žert 0 bình chọn
11/07/2013 Hoří, má panenko [cs] phát âm Hoří, má panenko 0 bình chọn
11/07/2013 Obchod na korze [cs] phát âm Obchod na korze 0 bình chọn
11/07/2013 Ostře sledované vlaky [cs] phát âm Ostře sledované vlaky 0 bình chọn
11/07/2013 Marketa Lazarová [cs] phát âm Marketa Lazarová 0 bình chọn
11/07/2013 bring it on [en] phát âm bring it on 0 bình chọn
11/07/2013 Blu-ray [en] phát âm Blu-ray 0 bình chọn
11/07/2013 podivný [cs] phát âm podivný 0 bình chọn
11/07/2013 překrásný [cs] phát âm překrásný 0 bình chọn
11/07/2013 Prašná brána [cs] phát âm Prašná brána 0 bình chọn
11/07/2013 Pražský orloj [cs] phát âm Pražský orloj 0 bình chọn
11/07/2013 Žižkov [cs] phát âm Žižkov 0 bình chọn
11/07/2013 šestinedělí [cs] phát âm šestinedělí 0 bình chọn
11/07/2013 účinná látka [cs] phát âm účinná látka 0 bình chọn
10/07/2013 bite me [en] phát âm bite me 0 bình chọn
10/07/2013 Moscovite [en] phát âm Moscovite 0 bình chọn
10/07/2013 day-dreaming [en] phát âm day-dreaming 0 bình chọn
10/07/2013 dollhouses [en] phát âm dollhouses 0 bình chọn
10/07/2013 bioavailability [en] phát âm bioavailability 0 bình chọn
10/07/2013 commercialized [en] phát âm commercialized 0 bình chọn
10/07/2013 oves [cs] phát âm oves 0 bình chọn
10/07/2013 leaf blower [en] phát âm leaf blower 0 bình chọn