Thành viên:

lizziewaa

Đăng ký phát âm của lizziewaa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/06/2011 Leasowes [en] phát âm Leasowes 0 bình chọn
08/12/2010 through [en] phát âm through 0 bình chọn
08/12/2010 can't [en] phát âm can't 6 bình chọn
08/12/2010 Elizabeth [en] phát âm Elizabeth 0 bình chọn
08/12/2010 caramel [en] phát âm caramel 1 bình chọn
08/12/2010 underground [en] phát âm underground 3 bình chọn
08/12/2010 further [en] phát âm further 0 bình chọn
08/12/2010 Toe loop [en] phát âm Toe loop 0 bình chọn
08/12/2010 Gillian Jacobs [en] phát âm Gillian Jacobs 0 bình chọn
08/12/2010 individualisation [en] phát âm individualisation 1 bình chọn
08/12/2010 knowledgeably [en] phát âm knowledgeably 0 bình chọn