Thành viên:

luvrocket

Đăng ký phát âm của luvrocket

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/12/2008 http:// [en] phát âm http:// 0 bình chọn
22/12/2008 duodenum [en] phát âm duodenum 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
22/12/2008 ileum [en] phát âm ileum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 grope [en] phát âm grope 0 bình chọn
21/12/2008 noradrenaline [en] phát âm noradrenaline 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 Quebec [en] phát âm Quebec 0 bình chọn
21/12/2008 waxing [en] phát âm waxing 0 bình chọn
21/12/2008 toe [en] phát âm toe 7 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 influenza [en] phát âm influenza 0 bình chọn
21/12/2008 arm [en] phát âm arm 8 bình chọn
21/12/2008 cedar [en] phát âm cedar 0 bình chọn
21/12/2008 stomach [en] phát âm stomach 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 inhibition [en] phát âm inhibition 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 bedside [en] phát âm bedside 0 bình chọn
21/12/2008 tuberculosis [en] phát âm tuberculosis 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 headboard [en] phát âm headboard 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 cautious [en] phát âm cautious 9 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 decongestant [en] phát âm decongestant 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 epinephrine [en] phát âm epinephrine 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 adrenaline [en] phát âm adrenaline 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 jejunum [en] phát âm jejunum 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 sneeze [en] phát âm sneeze 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/12/2008 mahogany [en] phát âm mahogany 0 bình chọn