Thành viên:

lynx

Đăng ký phát âm của lynx

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/06/2009 intranet [en] phát âm intranet 0 bình chọn
15/06/2009 zettabyte [en] phát âm zettabyte 0 bình chọn
15/06/2009 gigahertz [en] phát âm gigahertz 0 bình chọn
15/06/2009 FireWire [en] phát âm FireWire 0 bình chọn
15/06/2009 emulation [en] phát âm emulation 0 bình chọn
15/06/2009 debugger [en] phát âm debugger 0 bình chọn
15/06/2009 data set [en] phát âm data set 0 bình chọn
15/06/2009 database [en] phát âm database -1 bình chọn
15/06/2009 data [en] phát âm data -1 bình chọn
15/06/2009 cyberspace [en] phát âm cyberspace -1 bình chọn
15/06/2009 cybercrime [en] phát âm cybercrime 0 bình chọn
15/06/2009 compiler [en] phát âm compiler 0 bình chọn
15/06/2009 buffer [en] phát âm buffer -1 bình chọn
15/06/2009 WhoIs [en] phát âm WhoIs 0 bình chọn
15/06/2009 telnet [en] phát âm telnet 0 bình chọn
15/06/2009 proxy server [en] phát âm proxy server 0 bình chọn
15/06/2009 pharming [en] phát âm pharming 0 bình chọn
15/06/2009 phishing [en] phát âm phishing 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/06/2009 newsgroup [en] phát âm newsgroup -1 bình chọn
15/06/2009 netiquette [en] phát âm netiquette 0 bình chọn
15/06/2009 LISTSERV [en] phát âm LISTSERV 0 bình chọn
15/06/2009 InterNIC [en] phát âm InterNIC 0 bình chọn
15/06/2009 hyperlink [en] phát âm hyperlink 0 bình chọn
15/06/2009 extranet [en] phát âm extranet 0 bình chọn
15/06/2009 cross-browser [en] phát âm cross-browser 0 bình chọn
15/06/2009 broadband [en] phát âm broadband 0 bình chọn
15/06/2009 Bot [en] phát âm Bot 0 bình chọn
15/06/2009 ActiveX [en] phát âm ActiveX 0 bình chọn
15/06/2009 Avatar [sa] phát âm Avatar -1 bình chọn
15/06/2009 moksha [sa] phát âm moksha 0 bình chọn