Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
28/05/2014 گویان فرانسه [fa] phát âm گویان فرانسه 0 bình chọn
28/05/2014 گواتمالا [fa] phát âm گواتمالا 0 bình chọn
28/05/2014 سنت کیتس و نویس [fa] phát âm سنت کیتس و نویس 0 bình chọn
28/05/2014 سنت لوسیا [fa] phát âm سنت لوسیا 0 bình chọn
28/05/2014 سنت وینسنت و گرنادین‌ها [fa] phát âm سنت وینسنت و گرنادین‌ها 0 bình chọn
28/05/2014 پالائو [fa] phát âm پالائو 0 bình chọn
28/05/2014 ساموآ [fa] phát âm ساموآ 0 bình chọn
28/05/2014 پاپوآ گینه نو [fa] phát âm پاپوآ گینه نو 0 bình chọn
28/05/2014 میکرونزی [fa] phát âm میکرونزی 0 bình chọn
28/05/2014 اسلوواکی [fa] phát âm اسلوواکی 0 bình chọn
28/05/2014 لیختن اشتاین [fa] phát âm لیختن اشتاین 1 bình chọn
28/05/2014 تایوان [fa] phát âm تایوان 0 bình chọn
28/05/2014 سری لانکا [fa] phát âm سری لانکا 0 bình chọn
27/05/2014 هوشنگ گلشیری [fa] phát âm هوشنگ گلشیری 0 bình chọn
27/05/2014 بزرگ علوی [fa] phát âm بزرگ علوی 0 bình chọn
27/05/2014 شهریار مندنی‌پور [fa] phát âm شهریار مندنی‌پور 0 bình chọn
27/05/2014 محمدعلی جمالزاده [fa] phát âm محمدعلی جمالزاده 0 bình chọn
27/05/2014 جمال میرصادقی [fa] phát âm جمال میرصادقی 0 bình chọn
27/05/2014 ایرج پزشک‌زاد [fa] phát âm ایرج پزشک‌زاد 0 bình chọn
10/05/2014 غیرعمدی [fa] phát âm غیرعمدی 0 bình chọn
10/05/2014 زمان بندی [fa] phát âm زمان بندی 0 bình chọn
10/05/2014 خورشیدی [fa] phát âm خورشیدی 0 bình chọn
03/01/2014 ندی [fa] phát âm ندی 0 bình chọn
11/11/2013 تقی ارانی [fa] phát âm تقی ارانی Của faryfarfar
13/10/2013 دویچه وله [fa] phát âm دویچه وله Của faryfarfar
25/08/2013 jääkaapissa [fi] phát âm jääkaapissa Của rambler
25/08/2013 Annaliesa [de] phát âm Annaliesa Của Bartleby
24/08/2013 tykkäävät [fi] phát âm tykkäävät Của rambler
17/08/2013 ehdottavat [fi] phát âm ehdottavat Của rambler
16/08/2013 automaattinen [fi] phát âm automaattinen Của rambler