Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
19/07/2013 اسماعیل ططری [fa] phát âm اسماعیل ططری Của aryasasani
05/07/2013 Matkahuolto [fi] phát âm Matkahuolto Của rambler
24/06/2013 indissolubly [en] phát âm indissolubly Của Hagel
09/06/2013 IKEA [fi] phát âm IKEA Của Muskotti
07/06/2013 رخت‌پهن‌کن [fa] phát âm رخت‌پهن‌کن 0 bình chọn
07/06/2013 فونداسیون [fa] phát âm فونداسیون 0 bình chọn
07/06/2013 جالباسی [fa] phát âm جالباسی 0 bình chọn
07/06/2013 رگال [fa] phát âm رگال 0 bình chọn
07/06/2013 تصعید [fa] phát âm تصعید 0 bình chọn
07/06/2013 تصاحب [fa] phát âm تصاحب 0 bình chọn
07/06/2013 تمکن [fa] phát âm تمکن 2 bình chọn
07/06/2013 تشهد [fa] phát âm تشهد 0 bình chọn
07/06/2013 تجلیل [fa] phát âm تجلیل 0 bình chọn
07/06/2013 تفعل [fa] phát âm تفعل 0 bình chọn
07/06/2013 تفهم [fa] phát âm تفهم 0 bình chọn
07/06/2013 تخطئه [fa] phát âm تخطئه 0 bình chọn
07/06/2013 تمکین [fa] phát âm تمکین 0 bình chọn
07/06/2013 تقبل [fa] phát âm تقبل 0 bình chọn
07/06/2013 تسویه [fa] phát âm تسویه 0 bình chọn
07/06/2013 بصره [fa] phát âm بصره 0 bình chọn
07/06/2013 تحکم [fa] phát âm تحکم 0 bình chọn
07/06/2013 تباین [fa] phát âm تباین 1 bình chọn
07/06/2013 تجمیع [fa] phát âm تجمیع 0 bình chọn
07/06/2013 شاخ بودن [fa] phát âm شاخ بودن 0 bình chọn
07/06/2013 نخودی [fa] phát âm نخودی 0 bình chọn
07/06/2013 بهار عربی [fa] phát âm بهار عربی 0 bình chọn
07/06/2013 توسعه درون زا [fa] phát âm توسعه درون زا 0 bình chọn
06/06/2013 Vapaudenkatu [fi] phát âm Vapaudenkatu Của JoyJoy
06/06/2013 Vaasankatu [fi] phát âm Vaasankatu Của JoyJoy
06/06/2013 Rantaväylä [fi] phát âm Rantaväylä Của JoyJoy