Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
0/1 phát âm

Phát âm tất cả trong trang này

XX Añadir a favoritas XX Từ Nghe Bình chọn
высокий [ru] phát âm высокий Của arina