Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
0/1 phát âm

Play all the pronunciations of this page

XX Añadir a favoritas XX Từ Nghe Bình chọn
высокий [ru] phát âm высокий Của arina