Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Cụm từ Nghe Bình chọn
17/02/2013 آب در هاون کوبیدن [fa] phát âm آب در هاون کوبیدن 0 bình chọn