Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/06/2013 گفت‌و‌گو [fa] phát âm گفت‌و‌گو 0 bình chọn
02/06/2013 خودآگاهی طبقاتی [fa] phát âm خودآگاهی طبقاتی 0 bình chọn
02/06/2013 پیش‌فرض [fa] phát âm پیش‌فرض 0 bình chọn
02/06/2013 به‌رغم [fa] phát âm به‌رغم 0 bình chọn
02/06/2013 هم‌پوشانی [fa] phát âm هم‌پوشانی 0 bình chọn
02/06/2013 تأمل‌برانگیز [fa] phát âm تأمل‌برانگیز 0 bình chọn
02/06/2013 تأملی [fa] phát âm تأملی 0 bình chọn
02/06/2013 پرهیزیدن [fa] phát âm پرهیزیدن 0 bình chọn
02/06/2013 حدود و ثغور [fa] phát âm حدود و ثغور 0 bình chọn
02/06/2013 سوفوکلس [fa] phát âm سوفوکلس 0 bình chọn
02/06/2013 آموزه [fa] phát âm آموزه 0 bình chọn
02/06/2013 بنفسه [fa] phát âm بنفسه 0 bình chọn
02/06/2013 خود‌آگاهی [fa] phát âm خود‌آگاهی 0 bình chọn
02/06/2013 پروتستان [fa] phát âm پروتستان 1 bình chọn
02/06/2013 پروتستانی [fa] phát âm پروتستانی 0 bình chọn
02/06/2013 فراسو [fa] phát âm فراسو 0 bình chọn
02/06/2013 واسازی [fa] phát âm واسازی 0 bình chọn
02/06/2013 شیوه خطابی [fa] phát âm شیوه خطابی 0 bình chọn
02/06/2013 استعلایی [fa] phát âm استعلایی 1 bình chọn
02/06/2013 عورات [fa] phát âm عورات 1 bình chọn
31/05/2013 صندوق عقب [fa] phát âm صندوق عقب 0 bình chọn
31/05/2013 برکندن [fa] phát âm برکندن 0 bình chọn
31/05/2013 كفش پاك كن [fa] phát âm كفش پاك كن 0 bình chọn
31/05/2013 واکس [fa] phát âm واکس 0 bình chọn
31/05/2013 فرغون [fa] phát âm فرغون 0 bình chọn
31/05/2013 پیش آمدن [fa] phát âm پیش آمدن 0 bình chọn
31/05/2013 ميز تحرير [fa] phát âm ميز تحرير 0 bình chọn
31/05/2013 نقب [fa] phát âm نقب 0 bình chọn
30/05/2013 130 [fa] phát âm 130 0 bình chọn
30/05/2013 120 [fa] phát âm 120 0 bình chọn