Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/08/2014 شعر خوانی [fa] phát âm شعر خوانی 2 bình chọn
07/08/2014 نتایج ِ انتخابات [fa] phát âm نتایج ِ انتخابات 0 bình chọn
07/08/2014 خواهان ِ چیزی بودن [fa] phát âm خواهان ِ چیزی بودن 0 bình chọn
07/08/2014 انتخاب ِ مجدّد [fa] phát âm انتخاب ِ مجدّد 0 bình chọn
07/08/2014 انتخاب شدن [fa] phát âm انتخاب شدن 0 bình chọn
07/08/2014 تبلیغات ِ انتخاباتی [fa] phát âm تبلیغات ِ انتخاباتی 0 bình chọn
07/08/2014 بی تفاوتی ِ سیاسی [fa] phát âm بی تفاوتی ِ سیاسی 0 bình chọn
07/08/2014 کانون ِ نویسندگان ِ ایران [fa] phát âm کانون ِ نویسندگان ِ ایران 4 bình chọn
07/08/2014 شایسته سالاری [fa] phát âm شایسته سالاری 2 bình chọn
07/08/2014 سلسله مراتب [fa] phát âm سلسله مراتب 0 bình chọn
07/08/2014 شب ِ شعر [fa] phát âm شب ِ شعر 0 bình chọn
07/08/2014 انتخابات ِ محلی [fa] phát âm انتخابات ِ محلی 1 bình chọn
07/08/2014 کتاب ِ پرفروش [fa] phát âm کتاب ِ پرفروش 0 bình chọn
07/08/2014 افراط گرا [fa] phát âm افراط گرا 0 bình chọn
07/08/2014 کثرت گرایی [fa] phát âm کثرت گرایی 0 bình chọn
07/08/2014 نقد ِ کتاب [fa] phát âm نقد ِ کتاب 0 bình chọn
07/08/2014 موسیقی ِ سنتی [fa] phát âm موسیقی ِ سنتی 0 bình chọn
07/08/2014 از نظر ِ سیاسی [fa] phát âm از نظر ِ سیاسی 0 bình chọn
07/08/2014 غیر ِ قابل ِ قبول [fa] phát âm غیر ِ قابل ِ قبول 0 bình chọn
07/08/2014 بدون ِ نتیجۀ قطعی [fa] phát âm بدون ِ نتیجۀ قطعی 0 bình chọn
07/08/2014 حکومت ِ دینی [fa] phát âm حکومت ِ دینی 1 bình chọn
07/08/2014 رهبر ِ معظم [fa] phát âm رهبر ِ معظم 1 bình chọn
07/08/2014 فدرال [fa] phát âm فدرال 0 bình chọn
07/08/2014 انزوا طلبی [fa] phát âm انزوا طلبی 0 bình chọn
07/08/2014 انزوا طلب [fa] phát âm انزوا طلب 0 bình chọn
07/08/2014 امپریالیست [fa] phát âm امپریالیست 1 bình chọn
07/08/2014 ایدآلیسم [fa] phát âm ایدآلیسم 0 bình chọn
07/08/2014 مشروطه خواهی [fa] phát âm مشروطه خواهی 0 bình chọn
07/08/2014 مشروطه خواه [fa] phát âm مشروطه خواه 0 bình chọn
07/08/2014 ملی گرایی [fa] phát âm ملی گرایی 2 bình chọn