Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/08/2014 ملی گرایی [fa] phát âm ملی گرایی 2 bình chọn
07/08/2014 ملی گرا [fa] phát âm ملی گرا 0 bình chọn
07/08/2014 قوم گرایی [fa] phát âm قوم گرایی 0 bình chọn
07/08/2014 محافظه کاری [fa] phát âm محافظه کاری 0 bình chọn
07/08/2014 نئونازیسم [fa] phát âm نئونازیسم 0 bình chọn
07/08/2014 نو محافظه کار [fa] phát âm نو محافظه کار 0 bình chọn
07/08/2014 راه پیمایی [fa] phát âm راه پیمایی 0 bình chọn
07/08/2014 فعّال ِ سیاسی [fa] phát âm فعّال ِ سیاسی 0 bình chọn
07/08/2014 جنبش ِ سبز [fa] phát âm جنبش ِ سبز -1 bình chọn
04/07/2014 یورگن هابرماس [fa] phát âm یورگن هابرماس 0 bình chọn
04/07/2014 اتیوپی [fa] phát âm اتیوپی 0 bình chọn
04/07/2014 گرنادا [fa] phát âm گرنادا 0 bình chọn
04/07/2014 سیرالئون [fa] phát âm سیرالئون 0 bình chọn
04/07/2014 اسلواکی [fa] phát âm اسلواکی 0 bình chọn
17/06/2014 موسس شركت [fa] phát âm موسس شركت 0 bình chọn
17/06/2014 کار آفرين [fa] phát âm کار آفرين 0 bình chọn
17/06/2014 اوراق بهادار [fa] phát âm اوراق بهادار 0 bình chọn
17/06/2014 عدد اصلی [fa] phát âm عدد اصلی 0 bình chọn
17/06/2014 تکواژ [fa] phát âm تکواژ 0 bình chọn
17/06/2014 تصریف [fa] phát âm تصریف 0 bình chọn
17/06/2014 حکیمانه [fa] phát âm حکیمانه 0 bình chọn
17/06/2014 کشتار جمعی [fa] phát âm کشتار جمعی 0 bình chọn
17/06/2014 مربيگری [fa] phát âm مربيگری 0 bình chọn
17/06/2014 صدام حسین [fa] phát âm صدام حسین 0 bình chọn
17/06/2014 سوختگیری [fa] phát âm سوختگیری 0 bình chọn
17/06/2014 فرسودگی [fa] phát âm فرسودگی 0 bình chọn
17/06/2014 سنگ یادبود [fa] phát âm سنگ یادبود 0 bình chọn
01/06/2014 چاره آراستن [fa] phát âm چاره آراستن 0 bình chọn
01/06/2014 چاره‌بردار [fa] phát âm چاره‌بردار 0 bình chọn
01/06/2014 چاره‌پذیر [fa] phát âm چاره‌پذیر 0 bình chọn