Thành viên:

m_asadi

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/05/2014 رضا کیانیان [fa] phát âm رضا کیانیان 0 bình chọn
28/05/2014 شادمهر عقیلی [fa] phát âm شادمهر عقیلی 0 bình chọn
28/05/2014 پرویز پرستویی [fa] phát âm پرویز پرستویی 0 bình chọn
28/05/2014 فرامرز اصلانی [fa] phát âm فرامرز اصلانی 0 bình chọn
28/05/2014 لیلا فروهر [fa] phát âm لیلا فروهر 0 bình chọn
28/05/2014 داریوش اقبالی [fa] phát âm داریوش اقبالی 0 bình chọn
28/05/2014 کوروش یغمایی [fa] phát âm کوروش یغمایی 0 bình chọn
28/05/2014 علی حاتمی [fa] phát âm علی حاتمی 0 bình chọn
28/05/2014 بهمن قبادی [fa] phát âm بهمن قبادی 0 bình chọn
28/05/2014 کمال تبریزی [fa] phát âm کمال تبریزی 0 bình chọn
28/05/2014 پرویز کیمیاوی [fa] phát âm پرویز کیمیاوی 0 bình chọn
28/05/2014 گابون [fa] phát âm گابون 0 bình chọn
28/05/2014 رواندا [fa] phát âm رواندا 0 bình chọn
28/05/2014 جزایر کومور [fa] phát âm جزایر کومور 0 bình chọn
28/05/2014 گویان فرانسه [fa] phát âm گویان فرانسه 0 bình chọn
28/05/2014 سورینامی [fa] phát âm سورینامی 0 bình chọn
28/05/2014 سنت وینسنت و گرنادین‌ها [fa] phát âm سنت وینسنت و گرنادین‌ها 0 bình chọn
28/05/2014 سنت لوسیا [fa] phát âm سنت لوسیا 0 bình chọn
28/05/2014 سنت کیتس و نویس [fa] phát âm سنت کیتس و نویس 0 bình chọn
28/05/2014 گواتمالا [fa] phát âm گواتمالا 0 bình chọn
28/05/2014 پالائو [fa] phát âm پالائو 0 bình chọn
28/05/2014 میکرونزی [fa] phát âm میکرونزی 0 bình chọn
28/05/2014 پاپوآ گینه نو [fa] phát âm پاپوآ گینه نو 0 bình chọn
28/05/2014 ساموآ [fa] phát âm ساموآ 0 bình chọn
28/05/2014 اسلوواکی [fa] phát âm اسلوواکی 0 bình chọn
28/05/2014 لیختن اشتاین [fa] phát âm لیختن اشتاین 1 bình chọn
28/05/2014 تایوان [fa] phát âm تایوان 0 bình chọn
28/05/2014 سری لانکا [fa] phát âm سری لانکا 0 bình chọn
27/05/2014 جمال میرصادقی [fa] phát âm جمال میرصادقی 0 bình chọn
27/05/2014 بزرگ علوی [fa] phát âm بزرگ علوی 0 bình chọn