Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/05/2014 میکرونزی [fa] phát âm میکرونزی 0 bình chọn
28/05/2014 پاپوآ گینه نو [fa] phát âm پاپوآ گینه نو 0 bình chọn
28/05/2014 ساموآ [fa] phát âm ساموآ 0 bình chọn
28/05/2014 اسلوواکی [fa] phát âm اسلوواکی 0 bình chọn
28/05/2014 لیختن اشتاین [fa] phát âm لیختن اشتاین 1 bình chọn
28/05/2014 تایوان [fa] phát âm تایوان 0 bình chọn
28/05/2014 سری لانکا [fa] phát âm سری لانکا 0 bình chọn
27/05/2014 جمال میرصادقی [fa] phát âm جمال میرصادقی 0 bình chọn
27/05/2014 بزرگ علوی [fa] phát âm بزرگ علوی 0 bình chọn
27/05/2014 شهریار مندنی‌پور [fa] phát âm شهریار مندنی‌پور 0 bình chọn
27/05/2014 محمدعلی جمالزاده [fa] phát âm محمدعلی جمالزاده 0 bình chọn
27/05/2014 ایرج پزشک‌زاد [fa] phát âm ایرج پزشک‌زاد 0 bình chọn
27/05/2014 هوشنگ گلشیری [fa] phát âm هوشنگ گلشیری 0 bình chọn
26/05/2014 تعاون [fa] phát âm تعاون 0 bình chọn
20/05/2014 زعفران سرگل [fa] phát âm زعفران سرگل 0 bình chọn
20/05/2014 مرغ شکاری [fa] phát âm مرغ شکاری 0 bình chọn
20/05/2014 سرراست [fa] phát âm سرراست 0 bình chọn
20/05/2014 رجزخوانی [fa] phát âm رجزخوانی 0 bình chọn
20/05/2014 غبارروبی [fa] phát âm غبارروبی 0 bình chọn
20/05/2014 منبت کاری [fa] phát âm منبت کاری 0 bình chọn
20/05/2014 کیلومتر مربع [fa] phát âm کیلومتر مربع 0 bình chọn
18/05/2014 حیله و مکر [fa] phát âm حیله و مکر 0 bình chọn
18/05/2014 پاگشا [fa] phát âm پاگشا 0 bình chọn
18/05/2014 پادرمیانی [fa] phát âm پادرمیانی 0 bình chọn
18/05/2014 پالون [fa] phát âm پالون 0 bình chọn
18/05/2014 حیله‌گر [fa] phát âm حیله‌گر 0 bình chọn
18/05/2014 مکرآمیز [fa] phát âm مکرآمیز 0 bình chọn
10/05/2014 غیرعمدی [fa] phát âm غیرعمدی 0 bình chọn
10/05/2014 زمان بندی [fa] phát âm زمان بندی 0 bình chọn
10/05/2014 خورشیدی [fa] phát âm خورشیدی 0 bình chọn