Thành viên:

m_asadi

Đăng ký phát âm của m_asadi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/07/2013 رانندگی کردن [fa] phát âm رانندگی کردن 0 bình chọn
27/07/2013 اگـر و فقـط اگر‬ ‫‬ [fa] phát âm اگـر و فقـط اگر‬ ‫‬ 0 bình chọn
27/07/2013 پوست درخت [fa] phát âm پوست درخت 0 bình chọn
27/07/2013 پر [fa] phát âm پر 0 bình chọn
27/07/2013 تَر [fa] phát âm تَر 0 bình chọn
27/07/2013 مکان‌ هندسی [fa] phát âm مکان‌ هندسی 0 bình chọn
27/07/2013 ترخيص [fa] phát âm ترخيص 0 bình chọn
27/07/2013 پاشنه آشیل [fa] phát âm پاشنه آشیل 0 bình chọn
19/06/2013 صدای بوم بوم [fa] phát âm صدای بوم بوم 0 bình chọn
19/06/2013 سخنور [fa] phát âm سخنور 0 bình chọn
19/06/2013 كلاهبرداري [fa] phát âm كلاهبرداري 0 bình chọn
19/06/2013 واكه [fa] phát âm واكه 0 bình chọn
14/06/2013 حکام [fa] phát âm حکام 0 bình chọn
14/06/2013 هوانورد [fa] phát âm هوانورد 0 bình chọn
14/06/2013 مترصد [fa] phát âm مترصد 0 bình chọn
14/06/2013 ژانر [fa] phát âm ژانر 0 bình chọn
13/06/2013 مقتدرانه [fa] phát âm مقتدرانه 0 bình chọn
07/06/2013 رخت‌پهن‌کن [fa] phát âm رخت‌پهن‌کن 0 bình chọn
07/06/2013 رگال [fa] phát âm رگال 0 bình chọn
07/06/2013 جالباسی [fa] phát âm جالباسی 0 bình chọn
07/06/2013 فونداسیون [fa] phát âm فونداسیون 0 bình chọn
07/06/2013 تصاحب [fa] phát âm تصاحب 0 bình chọn
07/06/2013 تصعید [fa] phát âm تصعید 0 bình chọn
07/06/2013 تجلیل [fa] phát âm تجلیل 0 bình chọn
07/06/2013 تمکین [fa] phát âm تمکین 0 bình chọn
07/06/2013 تمکن [fa] phát âm تمکن 2 bình chọn
07/06/2013 تقبل [fa] phát âm تقبل 0 bình chọn
07/06/2013 تفهم [fa] phát âm تفهم 0 bình chọn
07/06/2013 تفعل [fa] phát âm تفعل 0 bình chọn
07/06/2013 تشهد [fa] phát âm تشهد 0 bình chọn