Thành viên:

maccolish

Đăng ký phát âm của maccolish

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/10/2012 Kabul [br] phát âm Kabul 0 bình chọn
07/10/2012 Demat [br] phát âm Demat -1 bình chọn