Thành viên:

mafaldastasi

Đăng ký phát âm của mafaldastasi

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/04/2009 Regaleali [it] phát âm Regaleali 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2009 Francesco Roccaforte [it] phát âm Francesco Roccaforte 0 bình chọn
02/04/2009 Masaniello [it] phát âm Masaniello 0 bình chọn
02/04/2009 attrezzo [it] phát âm attrezzo 0 bình chọn
02/04/2009 aggeggio [it] phát âm aggeggio 0 bình chọn
02/04/2009 alce [it] phát âm alce 0 bình chọn
02/04/2009 martello [it] phát âm martello 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 falce [it] phát âm falce 0 bình chọn
02/04/2009 rastrello [it] phát âm rastrello 0 bình chọn
02/04/2009 zappa [it] phát âm zappa 0 bình chọn
02/04/2009 asse da stiro [it] phát âm asse da stiro 0 bình chọn
02/04/2009 iperbole [it] phát âm iperbole 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 parabola [it] phát âm parabola 0 bình chọn
02/04/2009 Pulcinella [it] phát âm Pulcinella 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 Zorro [it] phát âm Zorro 0 bình chọn
02/04/2009 ansia [it] phát âm ansia 0 bình chọn
02/04/2009 paranoia [it] phát âm paranoia 0 bình chọn
02/04/2009 Uomo Ragno [it] phát âm Uomo Ragno 0 bình chọn
02/04/2009 ramificazioni [it] phát âm ramificazioni 0 bình chọn
02/04/2009 Qui, Quo, Qua [it] phát âm Qui, Quo, Qua 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 Paperinik [it] phát âm Paperinik 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 La Rinascente [it] phát âm La Rinascente 0 bình chọn
02/04/2009 Val Venosta [it] phát âm Val Venosta 0 bình chọn
02/04/2009 tarocchi [it] phát âm tarocchi 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 Bacio Perugina [it] phát âm Bacio Perugina 0 bình chọn
02/04/2009 Ferrero Rocher [it] phát âm Ferrero Rocher 0 bình chọn
02/04/2009 Perugina [it] phát âm Perugina 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/04/2009 De Cecco [it] phát âm De Cecco 0 bình chọn
02/04/2009 Buitoni [it] phát âm Buitoni 0 bình chọn
02/04/2009 Sansepolcro [it] phát âm Sansepolcro 0 bình chọn