Thành viên:

malcolm

Đăng ký phát âm của malcolm

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/04/2008 Heath Ledger [en] phát âm Heath Ledger 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 minutes [en] phát âm minutes 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 hairspray [en] phát âm hairspray 0 bình chọn
03/04/2008 Martin Luther King [en] phát âm Martin Luther King 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 transformers [en] phát âm transformers 0 bình chọn
03/04/2008 computer [en] phát âm computer 0 bình chọn
03/04/2008 Australian Open [en] phát âm Australian Open 0 bình chọn
03/04/2008 underground [en] phát âm underground 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 pixies [en] phát âm pixies 0 bình chọn
03/04/2008 heroes [en] phát âm heroes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 The White Stripes [en] phát âm The White Stripes 0 bình chọn
03/04/2008 Pamela Anderson [en] phát âm Pamela Anderson 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 Stargate [en] phát âm Stargate 0 bình chọn
03/04/2008 body board [en] phát âm body board 0 bình chọn
03/04/2008 Winnie the Pooh [en] phát âm Winnie the Pooh 0 bình chọn
03/04/2008 tools [en] phát âm tools 0 bình chọn
03/04/2008 tea [en] phát âm tea 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 step [en] phát âm step 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
03/04/2008 David Beckham [en] phát âm David Beckham 0 bình chọn