Thành viên:

mamali

Đăng ký phát âm của mamali

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
28/12/2017 ماسوا [fa] phát âm ماسوا 0 bình chọn
28/12/2017 چه خَبَر [fa] phát âm چه خَبَر 0 bình chọn
28/12/2017 آفَرین [fa] phát âm آفَرین 1 bình chọn
28/12/2017 جنگ زدہ [fa] phát âm جنگ زدہ 0 bình chọn
28/12/2017 دستیاب [fa] phát âm دستیاب 0 bình chọn
28/12/2017 نظرانداز [fa] phát âm نظرانداز 0 bình chọn
28/12/2017 ملانین [fa] phát âm ملانین 0 bình chọn
28/12/2017 غیر یقینی [fa] phát âm غیر یقینی 0 bình chọn
28/12/2017 حصول مقصد [fa] phát âm حصول مقصد 0 bình chọn
28/12/2017 دانشورانه [fa] phát âm دانشورانه 0 bình chọn
28/12/2017 رشید بهبودف [fa] phát âm رشید بهبودف 0 bình chọn
06/10/2012 بد یمن [fa] phát âm بد یمن 0 bình chọn
06/10/2012 خوفناک [fa] phát âm خوفناک 0 bình chọn
06/10/2012 لودگی [fa] phát âm لودگی 0 bình chọn
06/10/2012 مهمیز [fa] phát âm مهمیز 0 bình chọn
06/10/2012 کلاه شرعی [fa] phát âm کلاه شرعی 0 bình chọn
06/10/2012 فتنه [fa] phát âm فتنه 0 bình chọn
06/10/2012 پیکارجوی [fa] phát âm پیکارجوی 0 bình chọn
06/10/2012 جديت [fa] phát âm جديت 0 bình chọn
06/10/2012 اصناف [fa] phát âm اصناف 0 bình chọn
06/10/2012 پلیس ضد شورش [fa] phát âm پلیس ضد شورش 0 bình chọn
06/10/2012 بی کفایت [fa] phát âm بی کفایت 0 bình chọn
06/10/2012 نیروی انتظامی [fa] phát âm نیروی انتظامی 0 bình chọn
06/10/2012 از سرگرفتن [fa] phát âm از سرگرفتن 0 bình chọn
06/10/2012 خلا صه [fa] phát âm خلا صه 0 bình chọn
06/10/2012 ادامه يافتن [fa] phát âm ادامه يافتن 0 bình chọn
06/10/2012 بي ميل [fa] phát âm بي ميل 0 bình chọn
03/10/2012 عمده فروش [fa] phát âm عمده فروش 0 bình chọn
03/10/2012 خرده فروش [fa] phát âm خرده فروش 0 bình chọn
03/10/2012 گاه‌شماری [fa] phát âm گاه‌شماری 0 bình chọn