Thành viên:

mamali

Đăng ký phát âm của mamali

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
06/10/2012 خوفناک [fa] phát âm خوفناک 0 bình chọn
06/10/2012 لودگی [fa] phát âm لودگی 0 bình chọn
06/10/2012 بد یمن [fa] phát âm بد یمن 0 bình chọn
06/10/2012 مهمیز [fa] phát âm مهمیز 0 bình chọn
06/10/2012 کلاه شرعی [fa] phát âm کلاه شرعی 0 bình chọn
01/10/2012 سواحیلی [fa] phát âm سواحیلی 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/10/2012 برگر ذغالی [fa] phát âm برگر ذغالی 0 bình chọn
01/10/2012 بچه کون [fa] phát âm بچه کون 0 bình chọn
01/10/2012 راپورت [fa] phát âm راپورت 0 bình chọn
01/10/2012 اضغاث احلام [fa] phát âm اضغاث احلام 0 bình chọn
01/10/2012 کرست [fa] phát âm کرست 0 bình chọn
01/10/2012 روان نویس [fa] phát âm روان نویس 0 bình chọn
01/10/2012 خودنویس [fa] phát âm خودنویس 0 bình chọn
30/09/2012 substantiation [en] phát âm substantiation Của GueraCanela
22/09/2012 ساعت دیواری [fa] phát âm ساعت دیواری 1 bình chọn Phát âm tốt nhất