Thành viên:

mamali

Đăng ký phát âm của mamali

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/10/2012 ناکاملیت [fa] phát âm ناکاملیت 0 bình chọn
01/10/2012 مضاف [fa] phát âm مضاف 0 bình chọn
01/10/2012 هل سبز [fa] phát âm هل سبز 0 bình chọn
01/10/2012 سر بریدن [fa] phát âm سر بریدن 0 bình chọn
01/10/2012 مقر [fa] phát âm مقر 0 bình chọn
01/10/2012 طرد [fa] phát âm طرد 0 bình chọn
01/10/2012 تقارن [fa] phát âm تقارن 0 bình chọn
01/10/2012 بازجويي كردن [fa] phát âm بازجويي كردن 0 bình chọn
01/10/2012 وارسي كردن [fa] phát âm وارسي كردن 0 bình chọn
01/10/2012 کلمه عبور [fa] phát âm کلمه عبور 0 bình chọn
01/10/2012 ریزش کوه [fa] phát âm ریزش کوه 0 bình chọn
01/10/2012 یارا شهیدی [fa] phát âm یارا شهیدی 0 bình chọn
01/10/2012 وفاق [fa] phát âm وفاق 0 bình chọn
01/10/2012 تعرض [fa] phát âm تعرض 0 bình chọn
30/09/2012 نره‌خر [fa] phát âm نره‌خر 0 bình chọn
30/09/2012 کارتک [fa] phát âm کارتک 0 bình chọn
30/09/2012 عتبات [fa] phát âm عتبات 0 bình chọn
30/09/2012 سوگماد [fa] phát âm سوگماد 0 bình chọn
30/09/2012 اکنکار [fa] phát âm اکنکار 0 bình chọn
30/09/2012 کولدیسک [fa] phát âm کولدیسک 0 bình chọn
30/09/2012 برم [fa] phát âm برم 0 bình chọn
30/09/2012 آواتار [fa] phát âm آواتار 0 bình chọn
30/09/2012 ذيربط [fa] phát âm ذيربط 0 bình chọn
30/09/2012 اتحاد شوروی [fa] phát âm اتحاد شوروی 0 bình chọn
30/09/2012 متواری [fa] phát âm متواری 0 bình chọn
30/09/2012 تفحص [fa] phát âm تفحص 0 bình chọn
30/09/2012 کارکرد [fa] phát âm کارکرد 0 bình chọn
30/09/2012 مسری [fa] phát âm مسری 0 bình chọn
30/09/2012 اشرار [fa] phát âm اشرار 0 bình chọn
30/09/2012 رسيدگي كردن [fa] phát âm رسيدگي كردن 0 bình chọn