Thành viên:

mamuk

Đăng ký phát âm của mamuk

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/08/2010 Naftalan [az] phát âm Naftalan 0 bình chọn
10/08/2010 Qəbələ [az] phát âm Qəbələ 0 bình chọn
10/08/2010 Qazax [az] phát âm Qazax 0 bình chọn
10/08/2010 Qobustan [az] phát âm Qobustan 0 bình chọn
10/08/2010 Quba [az] phát âm Quba 0 bình chọn
10/08/2010 Qusar [az] phát âm Qusar 0 bình chọn
10/08/2010 Saatlı [az] phát âm Saatlı 0 bình chọn
10/08/2010 Şamaxı [az] phát âm Şamaxı 0 bình chọn
10/08/2010 Sabirabad [az] phát âm Sabirabad 0 bình chọn
10/08/2010 Xanlar [az] phát âm Xanlar 0 bình chọn
10/08/2010 Göygöl [az] phát âm Göygöl -1 bình chọn
10/08/2010 Tovuz [az] phát âm Tovuz 0 bình chọn
10/08/2010 Qubadlı [az] phát âm Qubadlı 0 bình chọn
10/08/2010 Şuşa [az] phát âm Şuşa 0 bình chọn
10/08/2010 Tərtər [az] phát âm Tərtər 0 bình chọn
10/08/2010 Sumqayıt [az] phát âm Sumqayıt 0 bình chọn
10/08/2010 Xaçmaz [az] phát âm Xaçmaz 0 bình chọn
10/08/2010 Xocavənd [az] phát âm Xocavənd 0 bình chọn
10/08/2010 Zaqatala [az] phát âm Zaqatala 0 bình chọn
10/08/2010 Zəngilan [az] phát âm Zəngilan 0 bình chọn
10/08/2010 Babək [az] phát âm Babək 0 bình chọn
10/08/2010 buğda [az] phát âm buğda -1 bình chọn
10/08/2010 Polad Bülbüloğlu [az] phát âm Polad Bülbüloğlu -1 bình chọn
10/08/2010 Teymur Rəcəbov [az] phát âm Teymur Rəcəbov 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/08/2010 Dünya Kuboku [az] phát âm Dünya Kuboku 0 bình chọn
10/08/2010 arı [az] phát âm arı -1 bình chọn
10/08/2010 Ağrı [az] phát âm Ağrı -1 bình chọn
10/08/2010 bayatılar [az] phát âm bayatılar 0 bình chọn
10/08/2010 Azərbaycan Respublikası [az] phát âm Azərbaycan Respublikası 0 bình chọn
10/08/2010 Azərbaycanca [az] phát âm Azərbaycanca 0 bình chọn